Overseas Education College of Minnan Normal University
Address: Overseas Education College, Room 105, West Wing of YiFu Building, Minnan Normal University No.36,Xian-qian-zhi Street,Zhangzhou,Fujian,P.R.China Postcode:363000 Tel:86-596-2598865